Kalender seizoen


          Filosofische Kring Lokeren 


Filosofische Kring Lokeren

 

Najaar 2020

Data, thema's en sprekers

Zondag 4 oktober 10-17u  Lokaal D - Kerkplein 5  

 

Out of the Box

Ambrosia Healing 


Wat mag je verwachten:

Even wat tijd maken voor jezelf en je gedachten loskoppelen van de wereld daarbuiten… Voel jezelf tijdens deze dag helemaal thuis in en bij jezelf via ademwerk, zachte bewegingen en meditaties.  We sluiten de dag af met een groepshealing en een korte diepgaande individuele healing. Gelieve een yoga matje, kussen, dekentje en schrijfgerief mee te brengen. Je draagt best losse kledij.  Water, thee en versnaperingen zijn voorzien.

Locatie:  Cultureel centrum - Kerkstraat – Lokaal D – 9160 Lokeren. 

Omdat de plaatsen voor deze dag beperkt zijn, vragen we je om in te schrijven via email aan filosofischekringlokeren@hotmail.com, novavis.healing@gmail.com of info@ambroasia-healing.be en betaling op rekening van Ambrosia BE74 3631 7643 9707 of Novavis BE96 7370 1899 8505 met vermelding van naam en “outofthebox”.

Prijs: 65€/pp (max 20 pers)


Woensdag 21 oktober 20.00u  Lokaal D - Kerkplein 5  

 

Dieren als dragers van cultuur.

Marcel De Cleene 

 

Wat mag je verwachten:

De dierenwereld is intens verweven met onze cultuur, maar al te vaak beseffen we dit niet. Wie kent nog de herkomst van namen of uitdrukkingen als ‘ongelikte beer’, ‘gazet’, ‘caprice’, ‘van de tongriem gesneden’, ‘Al moesten de kraaien het uitbrengen, de waarheid komt aan het licht’, Tegen heug en meug iets beweren’, ‘zo bang als een wezel’, enzovoort? Waarom prijken weerhanen op onze kerktorens en leeuwen of adelaars op talloze vlaggen en wapens van steden en families? Wat had de populaire Franse zangeres Edith Piaf te maken met een mus? Wie weet dat men ooit dieren voor de rechtbank daagde, ook in onze streken? Waarom eet men in Noordwest-Europa geen of nauwelijks paardenvlees, maar in Zuid-Europa wel veel? België ligt in het grensgebied van die twee eetculturen... Waarom offerde men vaak dieren en gebeurt dit nog steeds, en waar? Hoe keek men in de oudheid tegen dieren aan?


Marcel De Cleene: Professor Marcel De Cleene (1946) was van 1968 tot 2006 verbonden aan de Gentse universiteit. Hij was over een periode van 22 jaar coördinator van drie projecten met het International Rice Research Institute (Filippijnen) over bacteriële rijstziekten. Hij was ook coördinator van een EU-project over microbiologische afbraak van monumenten en gebouwen in Europa. Door zijn vele reizen ging zijn belangstelling meer en meer uit naar multidisciplinair onderzoek rond planten en werd hij in het bijzonder geboeid door het culturele belang van planten voor tal van etnische volkeren. De stap naar de volkscultuur was dan ook gezet. Marcel De Cleene werd gevraagd om de cursus ‘Volkskunst en Volkscultuur’ te geven aan de fac. Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent. Hij deed heel wat veldonderzoek in Vlaanderen en publiceerde hierover tal van artikels in de vakbladen. Naast 150 zuiver wetenschappelijke publicaties, schreef hij 18 populariserende boeken, waaronder de Elsevier’s gids van giftige planten (drie drukken) en het Compendium van Rituele planten in Europa (1.454 pp., vier drukken) bij Mens en Cultuur. Marcel De Cleene was ook de wetenschapsvoorlichter van de Universiteit van Gent, van 1988 tot 2006

 

Inschrijven kan door voor 19 oktober een mailtje te sturen aan filosofischekringlokeren@hotmail.com met vermelding van je naam en het aantal personen om je plaatsen vast te leggen. 

 

 

Zondag 25 oktober 10-17u  Lokaal E - Kerkplein 5  

 

De 13 chakra's workshop

Ambrosia Healing


Wat mag je verwachten:

Het is de bedoeling van deze workshop dat je meer vertrouwd geraakt met de chakra’s en hun functies. We beginnen deze cursus met de 7 door iedereen gekende chakra’s, maar daar houd het niet op en nemen dat extra stapje verder. Wij kijken verder naar de 13 chakra’s, welke niet enkel lichamelijk, maar eerder spirituele chakra’s zijn.  Als laatste deel van de dag komt de chakra healing aan bod, waarin we verschillende methodes gaan bekijken.  We gaan deze zelfs oefenen met onszelf, uiteraard onder volledige begeleiding.

Locatie:  Cultureel centrum - Kerkstraat – Lokaal E – 9160 Lokeren. 

Omdat de plaatsen voor deze dag beperkt zijn, vragen we je om in te schrijven via email aan filosofischekringlokeren@hotmail.com of info@ambroasia-healing.be en betaling op rekening van Ambrosia Healing BE74 3631 7643 9707 met vermelding van naam en “13chakras”.

Prijs: 50€/pp (max 20 pers)


Donderdag 19 november 20u  Lokaal D - Kerkplein 5 (Uitzonderlijk op donderdag)

 

Klankschalen

Guido Martens

 

Wat mag je verwachten: 

Tibetaanse klankschalen zijn komvormige instrumenten uit de streek van de Himalaya. Ze worden gebruikt ter begeleiding van meditaties, rituelen en genezingssessies. Deze avond wordt in 2 stukken verdeeld.  Een eerste deel met een meer theoretische uitleg over trilling als scheppend en vormgevend beginsel vanuit de kosmos die opgewekt wordt door de mens als die een instrument bespeeld.  Het tweede deel van de avond wordt de theorie omgezet in praktijk.  Hierin wordt de eigenlijke werking van de klankschaal getoond, in zijn verschillende mogelijkheden van toepassing.


Guido Martens is licentiaat in de wijsbegeerte, afgestudeerd in U Gent in 1976 en praktiseert al 45 jaar TaiChi Chuan, waarin hij ook les geeft. Hij heeft allerlei vormen van meditatie en energiewerk gepraktiseerd en uitgetest om zo zijn eigen vorm van klanktherapie en werken met Tibetaanse klankschalen te ontwikkelen en in praktijk te brengen. Een expert aan het werk!

 

 

Woensdag 9 december 20u  Lokaal D - Kerkplein 5

 

hart-en vaatziekten... hoe herkennen en voorkomen

Prof. Benny Drieghe

 

Wat mag je verwachten:

Wat zijn risicofactoren voor hart- en vaatziekten? Is er een deel genetische bepaald of ligt het toch volledig aan onze manier van leven.  Het is de optelsom van verschillende elementen die het globaal risico voor u bepaalt. In dit geval lijkt voorkomen beter dan genezen, maar indien het toch gebeurt, hoe kan met een hartfalen herkennen en eerste hulp bieden.
Cardioloog Benny Drieghe is de perfecte gastspreker door zijn jarenlange ervaring.

Dr. Benny Drieghe is adjunct-kliniekhoofd op de dienst Cardiologie van het UZ Gent.  Hij behaalde zijn diploma als arts aan de Universiteit Gent in 1997 en specialiseerde zich vervolgens in de cardiologie. Nadien bekwaamde hij zich verder in de interventionele cardiologie.  Sinds 2006 werkt hij in het UZ Gent.

Dr. Drieghe heeft een specifieke interesse in perifeer vaatlijden, met name carotislijden en renovasculaire ziekte, en ook in de percutane behandeling van refractaire hypertensie door middel van percutane denervatie.

  


Zondag 13 december 10-16u  Lokaal D - Kerkplein 5  

 

Pendelen voor jezelf workshop

Ambrosia Healing


Wat mag je verwachten:

Hoe leer ik pendelen?  Hoe kom ik tot een betere balans in mijn leven?  Welke kristal past bij mij en welk soort voeding is gezond voor mij.  Deze workshop “pendelen voor jezelf” geeft je het inzicht en de kennis over wat er mogelijk is met een pendel. 

Het geeft je ook de kans om jezelf (verder) spiritueel te ontwikkelen.  Aan de hand van verschillende praktische oefeningen leer je in deze workshop vele aspecten van het pendelen.  Het is een betrouwbaar middel tot inzicht.

Locatie: Cultureel centrum – Kerkplein – Lokaal D – 9160 Lokeren. 

Inschrijven via mailtje aan filosofischekringlokeren@hotmail.com en betaling op rekening van Filosofische Kring BE62 3631 7638 6961 met vermelding van naam en “Pendelcursus 1”.

Prijs:   30€/pp (max 20 pers)

Copyright @ All Rights Reserved