Historiek

Filosofische Kring Lokeren


Historiek

Het succes van de oorspronkelijk eerste vijf lezingen die de Cultuurraad (over de verschillende religies) had georganiseerd, maakte duidelijk dat er bij de Lokeraars een behoefte bestond niet-academische lezingen bij te wonen.

Hilaire De Roeck besloot deze nood concreet in te vullen.


In augustus 1997 werden in de toenmalige ‘Theaterkamer’ ideeën uitgewisseld en de doelstellingen bepaald. Een paar weken later zou de ‘Filosofische Kring Lokeren’ boven de doopvont worden gehouden.

Op 24 september 1997 was de eerste thema-avond (‘Levenskunst en Zelfontplooiing’) in het Cultureel Centrum in lokaal E - met als gastspreker Rudi Franssens - een feit.


De aanzienlijke publieksopkomst en de hiermee gepaard gaande positieve reacties maakten al snel duidelijk dat dit initiatief ruimschoots aan de verwachtingen voldeed.

Na de try-out werden nieuwe data vastgelegd en op verzoek van het publiek kwamen nieuwe en ruimere thema’s aan bod.

Naast de vaste, maandelijkse thema-avonden werd het aanbod aangevuld met cursussen filosofie en een filosofisch getinte vroegochtendwandeling.

Door de jaren heen werden ook een herfst- en een zomerwandeling georganiseerd, steeds onder begeleiding van onze ervaren natuurgids.

Momenteel zijn we van de formule van wandelingen afgestapt.


De Filosofische Kring Lokeren werd al snel een begrip, ook buiten de Lokerse stadsgrenzen.

We zijn verheugd nog steeds bezoekers uit gans België en Nederland te mogen verwelkomen.


Lokaal E en de kelder van het Cultureel Centrum zouden al gauw niet langer aan de alsmaar groeiende opkomst voldoen. De Torenzaal van het Cultureel Centrum zou jarenlang de vaste thuisbasis blijven. Vermits de Torenzaal op woensdagavond (wegens allerhande activiteiten) nog zelden beschikbaar was, werd lokaal D in het Cultureel Centrum (op het Kerkplein) onze vaste ontmoetingsstek.


Niet alleen de locaties ondergingen veranderingen, ook de actieve kern van medewerkers bleef hier niet van gespaard.

Bij de oprichting in 1997 telde de Filosofische Kring twaalf medewerkers. Sommigen verlieten in de loop der jaren de Kring; anderen werden tot toetreding verzocht.

Oprichter Hilaire De Roeck bleef tot 2002 de leidinggevende functie uitoefenen en gaf na de viering van het vijfjarig bestaan de fakkel door aan Leonard Van Hoeywegen. Na het overlijden van Leonard in april 2018 nam Natalie Van Driessche de fakkel over.


Vermits de Filosofische Kring zich niet aan een politieke partij of religieuze overtuiging wenst te verbinden, blijft het steeds mogelijk een brede waaier aan onderwerpen en sprekers aan bod te laten komen: van betrekkelijk onbekende sprekers tot de grote namen uit de media, de culturele, de filosofische, de politieke, de esoterische en de wetenschappelijke wereld. Ook schrijvers werd de mogelijkheid geboden hun visie over te brengen.

Een exhaustieve opsomming van ontvangen gastsprekers zou ons te ver leiden, maar een greep uit de lijst illustreert duidelijk de beoogde diversiteit.

In de loop der jaren hebben we o.a. Gerard Bodifé,  Walter Zinzen, Betty Mellaerts, Lucette Verboven, Bart Demyttenaere, Staf Nimmegeers, Ludo Abicht, Hein Stufkens, Yasmin Verschure, Commandant Joan De Winne, Viona Westra, Marc Van den Herrewegen, Selahattin Kocak, Arnoud Raskin, Marcel Messing en vele anderen mogen verwelkomen.


Ook de aangesneden thema’s laten zich niet over één en dezelfde kam scheren: sociaal-maatschappelijke onderwerpen - zoals de multiculturele samenleving, gemengde huwelijken, kinderen uit Zuidamerikaanse sloppenwijken, de zelfmoordproblematiek - en andere thema’s, waaronder religie en gezondheid, kwamen aan bod.

In de cursussen filosofie behandelden we zowel bekende klassiekers zoals Plato, Nietzsche en Schopenhauer als de meer hedendaagse filosofen, waaronder de met de Staatsprijs voor Literatuur bekroonde Patricia De Martelaere.


Op vraag van ons publiek wordt nu de klemtoon gelegd op de meer levensbeschouwelijke en esoterische, mystieke onderwerpen.

Fundamentele astrologie en numerologie, homeopathie,  vrijmetselarij, de ontrafeling van legendes… Geen enkel onderwerp wordt geschuwd.


In het voorjaar van 2013 vierde de Filosofische Kring Lokeren met een thema-avond over Leonard Cohen haar vijftienjarig bestaan.

Een mijlpaal, maar zeker geen eindpunt.


Ons team van enthousiaste medewerkers zal ons gewaardeerd publiek blijven verrassen met thema’s en sprekers die  - wellicht - antwoorden op de levensvragen kunnen verschaffen.