DOELSTELLINGEN

Filosofische Kring Lokeren


Onze doelstellingen


De Filosofische Kring Lokeren heeft als voornaamste doelstelling het organiseren van allerhande levensbeschouwelijke lezingen en cursussen.


Wat het programma-aanbod betreft, trachtten wij zoveel als mogelijk rekening te houden met eenieders wensen.


De - onafhankelijke - Filosofische Kring streeft een uiterst divers publiek na en wenst ieder - los van eender welke politieke of religieuze overtuiging - in alle openheid te kunnen ontvangen.

Ook de democratische toegangsprijzen dienen dit objectief.


Samengevat biedt de Filosofische Kring aan geïnteresseerden de mogelijkheid aan om in een open en vrije sfeer samen te komen.


Ook in onze toekomstige werking zal steeds opnieuw prioriteit worden toegekend aan het overbrengen, uitwisselen en delen van (existenti├źle) ervaringen en levenswijsheden.


Iedereen is bij ons van harte welkom.