Home

De Filosofische Kring Lokeren heet u van harte welkom


Op onze website kan u alle informatie terugvinden over onze werking en de programmatie van onze activiteiten. Door de huidige situatie gaat de lezing van januari niet door.  De lezing van februari wordt binnenkort bevestigd.


Volgende lezing:


DEZE LEZING WORDT UITGESTELD NAAR EEN LATERE DATUM


Dr. Benny Drieghe – hoe hartfalen voorkomen


Wat mag je verwachten?


- Wat zijn risicofactoren voor hart- en vaatziekten?


- Is er een deel genetische bepaald of ligt het toch volledig aan onze manier van leven?


- Of is het de optelsom van verschillende elementen die het globaal risico voor u bepaalt?


- Voorkomen is beter dan genezen.


- Hoe kan men een hartfalen herkennen en eerste hulp bieden?


Dr. Benny Drieghe behaalde zijn diploma als arts aan de Universiteit Gent in 1997 en specialiseerde zich vervolgens in de cardiologie. Nadien bekwaamde hij zich verder in de interventionele cardiologie.

Sinds 2006 werkt hij in het UZ Gent.


Dr. Drieghe heeft een specifieke interesse in perifeer vaatlijden, met name carotislijden en renovasculaire ziekte, en ook in de percutane behandeling van refractaire hypertensie door middel van percutane denervatie.


Dr Benny Drieghe is door zijn jarenlange ervaring, zowel nationaal als internationaal, dan ook de perfecte spreker als het over ons hart gaat.