Kalender seizoen


Filosofische Kring Lokeren 

Filosofische Kring Lokeren

 

Najaar 2019

Data, thema's en sprekers

Woensdag 18 september 20.00u  Lokaal D - Kerkplein 5  

 

Buitenlichamelijke ervaring

Rolf Nuyens

 

Wat mag je verwachten:

Kan iedereen astraal reizen ? Kan je overleden mensen ontmoeten ? Zijn er verschillende werelden na het overlijden ? Kan je deze nu al bezoeken ? Kan je andere dimensies ervaren ? Kan je in contact treden met je gidsen ? Helpt deze kennis mij in dit leven ? Het antwoord op al deze vragen is JA!

Hiervoor hoef je niet te leven als een asceet of jarenlang al mediterend op een matje te zitten. Je kan dit ook op een eenvoudige -westerse- manier ervaren. Vanuit de eigen Buiten Lichamelijke Ervaringen laat Rolf je kennismaken met verschillende niet-fysieke realiteiten, het leven-na-de-dood en “buitenaardse“ intelligenties. Er wordt voorbijgegaan aan alle dogma’s, geloofsstelsels en overtuigingen. Het enige dat gevraagd wordt om in overweging te nemen is ... dat je meer bent dan je fysieke lichaam. Kom luisteren en zet een volgende stap in jouw avontuur in bewustzijn.

 

Rolf Nuytens: Op z’n 10de kwam Rolf voor het eerst, bewust, in aanraking met het fenomeen Buiten- Lichamelijke Ervaringen. Dit zette hem ertoe aan onze realiteit te bestuderen en te onderzoeken door zich onder te dompelen in een waaier van gebieden, zoals filosofie, religie, geschiedenis, politiek, economie, ... . Hoewel elk van deze gebieden een zekere “waarheid” bevatte, kwamen ze niet tot leven tot hij in 2003 het werk van Bob Monroe ontdekte. Na jaren van onderzoek en experimenteren, integreert hij nu de ervaren kennis in z’n dagelijkse leven. Sinds 2013 is Rolf Certified Trainer aan het TMI en vanaf juni 2014 ook Member of the Board. Zijn missie is zoveel mogelijk mensen te laten ervaren dat ze veel meer zijn dan ze ooit zelf bedacht hebben. Hemi-Sync®, de beproefde audio-technologie ontwikkeld door Bob Monroe, wordt hierbij gebruikt als laagdrempelige tool om de eigen ervaringen te kaderen en zin te geven. Dit laat mensen toe de eigen autoriteit te (h)erkennen en de oorspronkelijke staat van soeverein mens te be-leven.

 

 

Woensdag 16 oktober 20u  Lokaal B - Kerkplein 5

 

Graancirkels en de godin

Annemieke Witteveen

 

Wat mag je verwachten?

Bijna 20 jaar geleden kreeg Annemieke een boek in handen over graancirkels en raakte direct gefascineerd door dit boeiende fenomeen. Zij besloot af te reizen naar Zuidwest Engeland, de bakermat van de graancirkels en sindsdien is zij elk jaar te vinden in de velden aldaar.

Zij maakte kennis met het fenomeen, het landschap, de lokale bevolking en een vaste groep graancirkel liefhebbers. Vanaf dat moment werd mystiek, synchroniciteit en een veranderende perceptie een deel van haar leven.

Tijdens haar lezing zal zij, aan de hand van prachtige beeldmateriaal, vertellen over wat graancirkels zijn, waar ze verschijnen, wat de geschiedenis ervan is, het wetenschappelijk onderzoek benoemen en theorieën behandelen over waarom zij zo vaak in Engeland verschijnen en wie of wat ze maken. Een formatie zal daarbij uitgebreid behandeld worden....

In 2008 kocht Annemieke een zilveren hanger met de afbeelding van de oer-godin in Avebury, Engeland. Als gevolg van een manifestatie experiment verscheen de Godin enkele dagen later in het veld. Dit was voor haar een zeer indrukwekkende ervaring die haar altijd is bijgebleven. Na het lezen van het boek van een Canadese psycholoog, jaren later, vielen alle stukjes van de puzzel op hun plek. De verschijning van de Godin was geen toeval.

De boodschap van de godin lag in tarwe, een gewas dat symbool staat voor het leven en dat de mensheid al eeuwenlang voedt.

Via de verering van oude afbeeldingen van godinnen die vereerd werden in een matriarchaal tijdperk en over de hele wereld zijn gevonden, vertelt Annemieke wat, volgens haar, de werkelijke betekenis van graancirkels in deze patriarchale tijd is.

Dit verhaal gaat echter niet alleen over graancirkels, het gaat ook over ons. Wat doet het met je als je je met graancirkels bezighoudt? Geven zij ons een handvat om in te zien dat we zelf verantwoordelijk zijn voor een betere samenleving en te komen tot het ware Zelf?

Met een nuchtere kijk op het fenomeen graancirkels toont zij ons aan de hand van Heilige Geometrie, Jung, Mandala’s en sprookjes dat dit hoopgevende verschijningen zijn.

 

Annemieke Witteveen; Annemieke is lerares basisonderwijs binnen het reguliere onderwijs in Spijkenisse. In de afgelopen jaren zijn er met grote regelmaat artikelen en foto’s gepubliceerd in verscheidene boeken en tijdschriften. Zij geeft lezingen over het onderwerp graancirkels in binnen-en buitenland, waarin ze graag haar belevenissen, ervaringen en bevindingen in de velden deelt. Het onderwerp graancirkels geeft altijd stof tot nadenken en leidt regelmatig tot discussies. Tijdens haar lezingen vertelt Annemieke aan de hand van prachtig beeldmateriaal vol passie over graancirkels. Zij vindt het belangrijk dat iedereen daarbij zijn eigen mening kan vormen.

Zij is de auteur van de kinderboeken ‘Cirkeljagers’ en ‘Schatzoekers’. Boeken voor kinderen van 9-12 jaar die respectievelijk gaan over graancirkels en de Grote Piramide van Gizeh. Op dit moment werkt zij aan een reisgids over Wiltshire, het gebied waar de meeste graancirkels worden gevonden. Ook maakt en ontwerpt zij antroposofische poppen die zij vult met zaden uit de graancirkels.

 

 

Woensdag 20 november 20u  Lokaal D - Kerkplein 5

 

Een trancendent en transpersoonlijk bewustzijn

Fons Wils

 

Wat mag je verwachten?

We zijn bewuste wezens, maar van wat zijn we bewust? We voelen, we nemen waar, we denken na. Het gaat allemaal snel vooruit. Al die prikkels gunnen ons geen rust. Wanneer ons bewustzijn dan toch eens blokkeert of toevallig eens leeg is, raken we in paniek, we merken dat we geen stilte verdragen. Als we wat vrije tijd hebben dan gaan we de natuur in. Allerlei vreemde prikkels komen dan op ons af. Die prikkels roepen bepaalde emoties op. Sommigen zeggen dat het thuiskomen is omdat de meesten denken dat die thuis de wereld van de emoties is. Maar soms voelen we ook iets anders; gevoelens van grootsheid en van verbondenheid. Daar weten we geen blijf mee omdat we ze niet verstaan. Er ontbreekt blijkbaar een schakel. Hoe komt dat?

Onze wijze van leven wordt gekenmerkt door het feit dat we ons bewustzijn grotendeels gebruiken voor zaken waar het niet voor dient. Door analytisch te denken, hebben wij van ons bewustzijn iets gemaakt dat op een computer gelijkt. We zijn voltijds bezig met het ordenen van informatie.

We beseffen niet meer dat ons bewustzijn in feite dient om waar te nemen. Waarnemingen hebben enkel een toegevoegde waarde als ons bewustzijn los kan komen van de materiele kant van ons bestaan, van het zijnde. We beseffen door onze analytische benaderingen niet dat er daarbuiten nog iets bestaat, het ZIJN. Een stuk daarvan ligt binnen het bereik van ons bewustzijn, het staat aantoonbaar helemaal los van onze hersenen, het is het transcendente. Soms ontstaat er tussen sommige mensen een vorm van neurale synchroniciteit, het transpersoonlijke. Een voorbeeld daarvan zijn de leden van een muziekband die elkaar naadloos kunnen aanvoelen. Maar er is meer, veel meer …

Deze avond gaat over het aantonen en hervinden van die andere facetten van ons bewustzijn.

Fons Wils: benadert de wereld met een zeer grote wetenschappelijke interesse. Hij wil de oorsprong en de drijvende krachten achter ons bestaan doorgronden. Hij studeerde Natuurkunde maar vond daar niet de diepgang die hij zocht. Daarop ging hij de parapsychologie, de astrologie en de Oosterse filosofieën verkennen. Maar ook die wereld stelde hem teleur. Fons Wils zocht de ziel, dat wat de dingen doet doen wat ze doen. Daarom ging hij later geneeskunde studeren. Nadien kwamen er de contacten met gerenommeerde professoren die dezelfde betrachtingen hadden als hij. Die samenwerking leverde een nieuw bestaansconcept op waaraan hij nog steeds verder werkt.

  


Woensdag 11 december 20u  Lokaal D - Kerkplein 5


Precessiecyclus en klimaat verandering - Marcel Eeckman

 

Wat mag je verwachten?

Is verandering van het klimaat enkel een actueel probleem of stelde men in vroegere tijden al veranderingen vast?  Is de verandering van het klimaat enkel te wijten aan de activiteit van de huidige maatschappij of is er meer wat wij niet weten en waarover men niet spreekt.

En wat heeft precessie hier mee te maken?

Marcel Eeckman: lid van de Belgische Theosofische Verenging en secretaris van de Provincieloge Gent; verantwoordelijk voor de maandelijkse nieuwsbrief uitgegeven onder de leden en geïnteresseerden.


 

Zaterdag 21 september  (10-16h) - Lokaal F - Torenstraat 1

 

Workshop Pendelen - Deel 1

 

Ambrosia-Healing - Guy Van Der Burgt

 

Deze workshop geeft je het inzicht en de kennis over wat er mogelijk is met een pendel. Welke kristal past bij mij? Welk soort voeding is gezond voor mij? Hoe kom ik tot een betere balans in mijn leven? Het geeft je ook de kans om jezelf Spiritueel te ontwikkelen en om familie en vrienden te helpen en hun vragen te beantwoorden. Er wordt aangeleerd hoe je de juiste pendel voor jezelf kiest, hoe je je vertrouwd maakt met je pendel, hoe je antwoorden krijgt en vele andere onderwerpen. Ook leer je hoe je informatie kunt bekomen over een vorig leven. Aan de hand van verschillende praktische oefeningen leer je al deze aspecten van het pendelen. Het is geen probleem als je nog niet over een eigen pendel beschikt, er worden verschillende modellen te koop aangeboden.  Deze workshop zal doorgaan in het Cultureel centrum - Torenstraat 1 – Lokaal F – 9160 Lokeren. 

Inschrijven via mailtje aan filosofischekringlokeren@hotmail.com en betaling op rekening van Filosofische Kring BE62 3631 7638 6961 met vermelding van naam en “Pendelcursus 1”.

Prijs: 30€/pp (max 20 pers)Zaterdag 26 oktober  (10-16h) - Lokaal F - Torenstraat 1

 

Workshop Pendelen - Deel 2

 

Ambrosia-Healing - Guy Van Der Burgt


Eens module 1 voltooid is en er een aantal weken geoefend is, kan men overgaan naar module 2. Hier gaan we dieper in op het pendelen voor onszelf maar leren we ook pendelen voor anderen via direct contact, foto en gedachten. Welke voorbereidingen moet je hier voor nemen, hoe communiceer ik dit, enz….

Deze workshop zal doorgaan in het Cultureel centrum - Torenstraat 1 – Lokaal F – 9160 Lokeren.  Inschrijven via mailtje aan filosofischekringlokeren@hotmail.com en betaling op rekening van Filosofische Kring BE62 3631 7638 6961 met vermelding van naam en “Pendelcursus 2”.

Prijs:   30€/pp (max 20 pers)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved